Allergitester för mat

Dolda allergener/fördröjd allergi

Vanliga allergener kan vara gluten, laktos m.fl. De ger ofta inte utslag direkt utan symptomen kan komma flera timmar eller dagar efteråt med t.ex. täppt näsa, depression, andningsbesvär, ledvärk, magont, diarré, illamående, magont, huvudvärk m.m.

Det finns labtester som kallas Ig-G som visar upp till 270 olika födoämnen. Din överkänslighet visar sig i siffror 1-4, där 4 står för det man är mest överkänslig mot.

Genom att undvika ämnet och läka tarmen kan man bli bra inom 1 år och tåla födoämnet igen.

Läs mer: www.amodomedical.se

Du kan ladda ner en pdf-fil här och läsa mer om vilka födoämnen som testet omfattar:

pdf ikon ImuPro Patientbroschyr