Blodgruppsbestämning

Vid vissa problem och beroende på hur blodet ser ut (och vid önskemål) kollar vi blodgruppen. Att veta vilken blodgrupp man har kan vara bra, eftersom vissa blodgrupper inte går ihop med viss sorts mat.

Samma mat kan ge olika påverkan

Kroppen reagerar på matens innehåll av lektiner vilket är en sorts protein med sockergrupper kopplade till sig. Dessa kan i olika grad binda sig till cellernas yta. Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är vilka sockermolekyler som finns på cellerna. Därför kan två personer med olika blodgrupper reagera olika fast de äter samma mat. De olika blodgrupperna skiljer sig åt vad det gäller immun- matsmältningssystemets förmåga att ta hand om exempelvis stress, infektioner eller födoämnen.

Mat innehåller lektiner som kan skada kroppen

Man har kunnat se detta i mikroskåp, hur lektiner får blodceller att klumpa ihop sig (agglutinera). Maten innehåller lektiner som, kan vara retande för immunförsvaret och på sikt orsaka olika sorters problem i kroppen. En del lektiner kan till och med binda sig till kroppens celler och ställa till skador.

Gluten

Ett exempel på detta är gluten som sätter sig fast på tarmslemhinnan och förändrar denna till främmande och skadlig vävnad och detta aktivera immunförsvaret. Om lektinerna kommer ut i blodcirkulationen kan de ställa till med problem på andra ställen. Till exempel ge hyperaktivitet, depression och koncentrationssvårigheter.

Boktips

Peter J D Adamo har forskat i detta och skrivit en bok: ”Ät rätt för din blodgrupp”.