Allmänna Villkor

Det är viktigt att du har läst igenom villkoren innan du bokar en tid för konsultation och behandling hos oss.
Må Bra Naturligt är ett terapeutföretag med målet att hjälpa människor att hitta och rätta till fysiska obalanser med hjälp av olika analysmetoder.

Inforamtion om oss

Må Bra Naturligt i Trelleborg AB finns registrerat i Sverige och vi har vår klinik på adress: Odens Tvärgränd 12, 231 42 Trelleborg.

Villkor

För att få boka konsultation och köpa tjänsten av oss måste du:

a. ha fyllt 18 år, eller komma tillsammans med din/a vårdnadshavare

b. ha råd att betala tjänsten på plats eller via faktura inom 10 dagar

c. ge oss korrekta uppgifter om dig själv, din sjukdomshistoria och övrig information som är väsentlig för att kunna ge dig en bra behandling.

Personuppgifter och sekretess

Dessa uppgifter har vi om dig

Vi har endast den information som du har gett oss som varit nödvändig för att genomföra köp i vår webbutik MåBra Naturligt (www.mabranaturligt.se) eller de upplysningar du har lämnat oss som kund eller klient hos MåBra Kiniken (www.mabra.se).

Personinformation är namn, adress, telefonnummer, epost och vid eventuella fall personnummer och/eller organisationsnummer.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Fullföljer ingångna avtal

Vi behandlar dina uppgifter som du har gett oss för att identifiera dig som kund, paketera och leverera din beställning samt för att hantera din inbetalning eller fakturering. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna bistå dig om du kontaktar oss med reklamationer, returer eller frågor och synpunkter.

E-post information om produkter och tjänster

Vi använder också personuppgifter för e-postutskick med nyttiga hälsotipps, recept, olika erbjudanden samt information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev eller sända ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Klientinformation som lämnas till vår terapeut

Den information som lämnas till vår terapeut används bara för att hjälpa klienten att Må Bättre. Denna information stannar mellan terapeut och klient. Ingen information lämnas till någon annan. Om en analys eller en test av något slag skall sändas vidare till ett externt laboratorier så sker en avidentifiering av dessa. Det bifogas inga uppgifter med som gör att det går koppla en analys till någon viss person.

Vi kommer aldrig att lämna ut något av dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har gjort lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina uppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem. De leverantörer och andra som vi samarbetar med får inte tillgång till era uppgifter.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Alla som arbetar hos oss arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Dina rättigheter

  • Du kan när du vill be oss radera dig och din information* från våra register. Du skickar i sådana fall ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om detta.

  • Du kan när du vill be om att få reda på vilken information som finns sparad om dig.

  • Du kan när du vill få korrigera informationen om dig. Kunder som har en inloggning kan göra justeringar direkt på ”Mina Sidor”.

  • Du kan när du vill avprenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på länken avprenumerera längst ner i mejlet. 

* OBS det finns information som inte kan raderas tex data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Vad vi garanterar och vad vi inte garanterar

Följer du noggrant anvisningarna du får i samband med konsultation och behandlingar hoppas vi innerligt att du kommer att få se bra resultat. Men det är ingenting vi kan garantera. Då alla är helt individuella och kommer till oss i olika skeden av sitt liv har alla olika förutsättningar och möjligheter. Vi garanterar ingen, även om de följt alla anvisningar, att de kommer uppleva de förbättringar i sin hälsa som de hoppas. Men vi rekommenderar dig varmt att följa de uppmaningar, råd och anvisningar du får för att öka chanserna till att få ett positivt resultat.

Vi har rätt till att vägra behandla vissa personer om så skulle vara fallet. Det kan bero på tidsbrist, eller att kunden ifråga skulle få bättre behandling någon annanstans (t.ex. annan terapeut, klinik, läkare eller sjukhus). Det skulle även kunna bero på personliga angrepp, terrorisering eller annat som gör att vår livskvalité och glädje i vårt arbete att hjälpa andra försvinner. Vi har även rätt att vägra sälja produkter och varor, om vi anser att kunden i fråga inte behöver eller inte skulle må bra av att ta de produkterna.

Dessa bestämmelser är för att vi önskar kunna ge bästa möjliga vård, upplevelse och förhoppningsvis resultat för kunden.

Inga pengar tillbaka

Med det här sagt: vi erbjuder ingen att få pengar tillbaka när de inte får de resultat som de önskat.

Förhoppningsvis kommer så inte bli fallet utan vi hoppas att er investering i er hälsa i slutändan kommer att betala sig i bättre energi, livsglädje och hälsa – vilket i sig kan resultera i bättre jobb- och familjesituation.

Därmed är vi säkra på att du och din familj fattar ett genomtänkt beslut när ni bestämmer er för att boka en behandling hos oss.

Betalning och dröjsmål

Alla priser på hemsidan (www.mabra.se) är inklusive moms.

Vi föredrar att du betalar med betalkort i samband med din behandling, alternativt att du får en faktura med 10 betalningsdagar på dig att betala. Vid betalning via faktura kan en enkel kreditkontroll behövas. Om något hinder finns för fakturering önskar vi betalning med kort.

Om fakturan inte betalas i tid kommer en pålagd påminnelseavgift komma på nästa faktura som skickas. Skulle inte den betalas i tid, kommer vi behöva vidta åtgärder.
Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader som medförs av eventuella materiella och fysiska skador som uppkommer på grund av ditt agerande.

Om jag måste avboka?

Återbud måste lämnas 24 timmar innan avtalad tid. Icke avbokad tid debiteras.

Avbokningar görs på 0410-400 21 eller 0707-540 400. Om vi inte har möjlighet att ta ditt samtal, så lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Avbokningar via email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. accepteras endast om du fått bekräftelse via e-post.

Vi önskar hjälpa så många som möjligt, men sena återbud och bortglömda tider gör vårt arbete svårare. Det har blivit ett problem som vi har blivit tvingade att åtgärda genom att debitera tiden.

Om jag ångrar mig?

Ångerrätten innebär att ni har rätt att ångra köpet genom att sända ett meddelande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Tiden beräknas från den dag då ni har tagit emot varan. Ångerrätten innebär att ni får undersöka produkten men inte öppna/bryta förslutningar eller använda produkten. Om så sker förfaller ångerrätten. Varor som returneras skickas som vanligt paket eller brev, ej som postförskott eller efterkrav, returfrakten betalas av dig. Om ni utövar er ångerrätt betalar Må Bra Invest tillbaka vad ni har betalt senast inom 30 dagar från det att varan mottagits av Må Bra Invest.

Returadress:

Må Bra Naturligt AB, Odens Tvärgränd 12, 231 42 Trelleborg.

"Det är fel på en vara jag beställt"

Upptäcker du något fel med produkterna som säljs i samband med konsultation eller i samband med beställning via www.måbranaturligt.se, mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon har du rätt att reklamera produkten inom 14 dagar.

Vid alla typer av reklamation, sänd ett mejl med förklaring och orsak till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innan någon vara returneras. Invänta sedan svar från oss.

Må Bra Naturligt tar inget ansvar för varor som emballerats undermåligt av kunden. Kontakt måste först tas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och du får då information om tillvägagångsätt. Må Bra Naturligt löser inte ut returnerade varor som medför några kostnader förMå Bra Naturligt (t.ex. postförskott).

Vad kostar det

När du beställer varor via Må Bra Invest, antingen via telefon eller mejl tillkommer 44 kr i frakt.

I särskilda undantagsfall kan vi behöva vara tvungna att ta ut en extra portoavgift då ett paket är särskilt skrymmande eller tungt. Vi kontaktar givetvis dig om det innan.

Transportskador:

Fyll i skadeanmälan på posten/transportföretaget eller dess ombud.

Våra rättigheter

All information, digital, tryckt eller skriven för hand, ger vi dig rättighet att använda endast för ditt personliga och privata bruk och inte för något kommersiellt ändamål. Du får kopiera, publicera, posta, och sprida på annat sätt till allmänheten endast om du har vår tillåtelse till det.

Likaså får du inte kringgå, modifiera, avlägsna, eller rekonstruera något på den information du får av oss.

Vår skadesståndsskyldighet

Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, vårt bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

Vid en tvist

Om en tvist uppstår mellan oss och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

Polisanmälan

Vi har rätt att polisanmäla om någon bryter mot Sveriges Rikes lag, om vi blir utsatta för bedrägeri eller liknande.

Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra Webplatsen.

Kontakt

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Instagram

© 2018 Må Bra Naturligt i Trelleborg AB